You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

slotgroup:Modernization

print Print
Please select which sections you would like to print:
verified Cite
While every effort has been made to follow citation style rules, there may be some discrepancies. Please refer to the appropriate style manual or other sources if you have any questions.
Select Citation Style
Feedback
Corrections? Updates? Omissions? Let us know if you have suggestions to improve this article (requires login).
Thank you for your feedback

เกม สล็อต 66,สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 (1 มิ.ย. 2558 31 พ.ค.2559) รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และขยับขึ้นมาเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจาก 3 โครงการคือ โครงการ ดิเอ็มเมอร์รัล เทอร์เรซ คอนโด ป่าตอง มูลค่า 750 ล้านบาท ซึ่งทยอยรับรู้รายได้จากเฟสแรกตั้งแต่เดือนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 2.71 พันล้านบาท หรือ 0.56 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.32 พันล้านบาท หรือ 0.48 บาทต่อหุ้นอนึ่ง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 เป็นต้นมา เนื่องจาก ADAM ไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กีธา พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (KITHA) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2559-2564 ทั้งในระดับมหภาคและรายสาขา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ(กอช.) อนุมัติใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วสู่การปฏิบัติต่อไป ประเด็นสหรัฐฯ สำคัญที่ต้องติดตามในคืนวันที่ 6 ส.ค. (เวลาไทย) ขณะเดียวกันในครึ่งปีหลังบริษัทเตรียมเปิดอีก 7 โครงการใหม่ ซึ่งรวมถึงโครงการร่วมทุนด้วย โดยมีมูลค่าโครงการรวม 2.03 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด แบ่งเป็น การเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 4 โครงการ ในไตรมาส 3/58 มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาทขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 1.11 พันล้านบาท หรือ 0.76 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 717.50 ล้านบาท หรือ 0.49 บาทต่อหุ้นโดยมาจากการปรับกลยุทธ์ภายในของบริษัท และมีการปรับสัดส่วนงานของประเภทที่ใช้แรงงานกับเทคโนโลยีมากขึ้น (งานค่าแรง) เป็นสัดส่วน 85% จากเดิมที่ 50% ซึ่งงานประเภทดังกล่าวให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 25-30% ซึ่งมากกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของงานประเภทที่ใช้วัสดุ (งานวัสดุ) อยู่ที่ 15-18% โดยสัดส่วนงานประเภทดังกล่าวปัจจุบันลดลงอยู่ที่ 15% จากเดิมที่ 50%เมื่อวานระดับราคาได้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อสามารถ Break แนวต้านที่ 1.15 บาทได้พร้อมกับ RSI ทำให้เป็นการยืนยันสัญญาณซื้อในครั้งนี้และจะมีแนวต้านเป้าหมายใหญ่ที่บริเวณ 1.52 บาทเป็นอย่างน้อยอาคารซันทาวเวอร์สมีพื้นที่รวม 122,965 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 อาคารคือ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ สูง 33 ชั้นและอาคารซันทาวเวอร์ส บี สูง 41 ชั้น โดยมีอาคารเชื่อมตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง 10 และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น นอกเหนือจากพื้นที่สำนักงานให้เช่าแล้ว อาคารซันทาวเวอร์สยังประกอบด้วยพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าภายใต้ชื่อ Sun Plaza 1 และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องประชุม ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) 3 และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ซันทาวเวอร์ส ได้มีการเช่าที่ดินเพิ่มเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 30.0 ตารางวา โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นพื้นที่ปลีกให้เช่าภายใต้ชื่อ Sun Plaza 2 และอีกส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นลานจอดรถให้เช่าโดยภาพรวมธุรกิจในครึ่งหลังของปีนี้จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น เนื่องจากโครงการต่างๆของบริษัทที่มีการลงทุนในช่วงที่ผ่านได้ทยอยดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น สำหรับโครงการที่แล้วเสร็จ และทยอยดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งปีหลัง 58 ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยใช้หญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นพืชพลังงานตั้งอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กำลังการผลิตไฟฟ้า 1.5 เมกะวัตต์ ภาวะน้ำมันดิบ WTI Crude ปรับตัวหลุด 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ำสุดรอบ 5 เดือนหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยหุ้นเชซาพีค เอนเนอร์จี ดิ่งลง 12% หุ้นฟรีพอร์ท แมคมอร์แรน ปรับตัวลง 7.5% หลังจากบริษัทประกาศแผนปรับลดการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, หุ้นวอลท์ ดีสนีย์ ร่วงลง 9.17% หลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่น้อยกว่าการคาดการณ์ นอกจากนี้ บริษัทยังปรับลดคาดการณ์ผลกำไรในธุรกิจเคเบิลทีวี ส่วนหุ้นไทม์ วอร์เนอร์ ดิ่งลง 9% หลังจากบริษัทประกาศคงตัวเลขคาดการณ์ผลกำไรในปีนี้เอาไว้ที่ระดับเดิม? ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค.58 อยู่ที่ 73.4 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และต่ำสุดในรอบ 14 เดือนโดยบริษัทได้มีการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 300 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.35 บาท โดยกำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3-4 สิงหาคม 2558 ผ่านทางบริษัทและผู้รับประกันการจำหน่ายเข้าร่วมอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) การแกว่งตัวของ KC มีจุดดีตรงที่ราคาค่อยๆยกฐานขึ้นมา พร้อมทั้งยืนเหนือแนว SMA 5 วัน ได้ตลอด สะท้อนได้ถึงราคาที่กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่แข็งแกร่ง (แม้ราคาจะช่วงท้ายจะย่อตัวลงบ้าง แต่ถือเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นหลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ 4.22 บาท) FSMART โกยกำไร Q2 เกือบเท่าตัว ใจป้ำปันผล 0.13 บ./หุ้น หุ้นแนะนำภาคบ่าย: เก็งกำไรSAMART (ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/58, เป้าทางกลยุทธ์ 23.00 ตัดขาดทุน 20.70), TPOLY (ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังโดดเด่น และปี 2558 จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิจาก backlog 5,000 ล้านบาท และงานโรงไฟฟ้าชีวมวล, เป้าทางกลยุทธ์ 4.60-4.90 ตัดขาดทุน 4.38), EMC (คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/58 พลิกเป็นมีกำไร และการรับรู้รายได้โครงการอสังหาฯ ผลักดันกำไรช่วงครึ่งปีหลัง, เป้ากลยุทธ์ 0.85-0.95 ตัดขาดทุน 0.75),อาคาร,งานระบบน้าร้อน,งานระบบเรียกพยาบาล,งานระบบขนส่งตามท่อและงานสำหรับวงเงินกู้ยืม 260 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืม 1 ปี อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ PF แก่บริษัทในเครือ โดยมีอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเท่ากับ 5.628% ต่อปี จะทำให้บริษัทต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ PF จำนวน 14,632.800 บาท。 SET Index: บ่ายมีโอกาสฟื้นเข้าหา 1440 จุด (ไม่พ้นระวังเปลี่ยนทิศทาง)โดยบริษัทได้รับเกียรติจากคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ที่ปรึกษา บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด และอดีตผู้จัดการตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ตลาดทุน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล, ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, ดร.สิริรัฐ บุญรักษา,และดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล อาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้ประกอบการ (College of Entrepreneur) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย MAX พุ่ง 20% คาดเก็งกำไรตามเทคนิคหลังหุ้นร่วงมาเกือบ 8 เดือน。

ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนลบ หลังจากผลการสำรวจของออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) ระบุว่า ภาคเอกชนของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 185,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 215,000 ราย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ระบุว่า สหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 7.1% สู่ระดับ 4.384 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. โดยยอดขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนมิ.ย.นั้น เป็นผลมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และอุปสงค์ต่างประเทศที่ซบเซา,สำหรับการชำระเงินแม็กซ์ ฟิวเจอร์ จะชำระเงินลงทุนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (ก) ค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจำนวนประมาณ 2,750 ล้านบาท ซึ่งชำระให้แก่ซันทาวเวอร์ส และ (ข) การชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงินจำนวนประมาณ 1,750 ล้านบาท ซึ่งชำระให้แก่สถาบันการเงินเมื่อการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว (เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว แม็กซ์ ฟิวเจอร์จะได้รับโอนมาซึ่งหนี้เงินกู้ ผลประกอบการเอกชนสดใส หนุนนิกเกอิปิดบวก 93.70 จุดขณะที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอ กงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย สามารถทำการผลิตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 57 โดยนำก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งในการผลิตน้ำมันดิบ (Associated Gas) นำมาแปรสภาพได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.นี้ จะทำให้โรงงาน PPP เดินเครื่องได้ 100% ของกำลังการผลิต สำหรับ SET lndex ล่าสุดปิดที่ 1,435.15 จุด ลดลง 1.21 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.43 หมื่นล้านบาท ตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยมีหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่ม ธ.พ.และกลุ่มขนส่ง ที่กดดันตลาดในวันนี้PTG ปิด 15.40 +0.80 +5.48%อีกทั้งบริษัท เทด้า ยังมีงานรอประมูลอีกหลายโครงการมูลค่าประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีงานใหม่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่บริษัทฯได้รุกคืบเข้าสู่ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หลังจากครึ่งปีแรกได้เซ็นสัญญาไปแล้ว 2 โครงการใหญ่ คือ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ของกฟผ. และโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชิงเนิน จ.ระยองของ บจก.IRPC Green Energy รวมมูลค่าเกือบ 700 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน มีงานในมือแล้วถึง 2,107 ล้านบาท ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค. อยู่ที่ 73.4, หุ้นแนะนำภาคบ่าย: เก็งกำไร TPOLY (ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังโดดเด่น และปี 2558 จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิจาก backlog 5,000 ล้านบาท และงานโรงไฟฟ้าชีวมวล, เป้าทางกลยุทธ์ 4.56-4.80 ตัดขาดทุน 4.26), KTB (ราคาปัจจุบันสะท้อนความเสี่ยงการตั้งสำรองไปพอสมควร ซื้อขายที่เพิ่ง 1.02x PBV และมีปันผลทั้งปีที่ 4.60%), เป้ากลยุทธ์ 17.90-18.30 ตัดขาดทุน 17.00) แนะนำซื้อ UNIQ โดยมีแนวรับที่ 18.20 และ 18.00 และมีแนวต้านที่ 19.00 และ 19.50 เป็นจุดขายทำกำไร,นอกจากนี้ ผลกระทบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสื่อและกลุ่มอื่นๆนั้น ได้สกัดปัจจัยบวกจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่ระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 1 ส.ค. เพิ่มขึ้น 3,000 ราย สู่ระดับ 270,000 ราย โดยตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 21 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่งโดยในครึ่งปีแรกของปี 58 บริษัทสามารถทำยอดขายได้แล้วกว่า 1.25 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 227% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มั่นใจว่ายอดขายปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.55 หมื่นล้านบาท ช่วงเช้าวันนี้ข่าวลบยังคงมีเข้ามาต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยอนึ่งPIMO เป็นผู้นำทางด้านการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ปั๊มบ้าน เครื่องสูบน้ำ/ไดโว่ ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระและสปา และมอเตอร์กำลังที่ใช้ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ,SET : ไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงดัชนี MSCI Asia Pacific เพิ่มขึ้น 0.4% แตะ 141.64 จุด เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.ตามเวลาโตเกียวเกม สล็อต 66,MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 30 ซื้อ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 4.74 บาท และตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 3.90 บาททั้งนี้ หาก SINGHA ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ภายใน 3 เดือนนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย SP หรือภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อ 9(3)แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนภายใน 3เดือนนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนนอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษาตลาดออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา) มากขึ้น เนื่องจากงานก่อสร้างมีการขยายตัวสูง ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ประเดิมเข้าไปทำตลาดในประเทศลาวเป็นอันดับแรก โดยวางแผนนำสินค้าเข้าไปผ่านดีลเลอร์ในพื้นที่เพื่อทำการจำหน่ายสินค้าต่อไป ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้ให้มากขึ้น Catalyst : อนุมัติ Multiple visa (วีซ่าเดียวเที่ยวไม่อั้น) ระยะเวลา 6 เดือน หนุนนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น / แนวโน้มกำไร 2Q15F สดใสจากการลดต้นทุน คาด+501%y-y ที่ 250 ลบ ฮั่งเส็งปิดบวก 228.76 จุด ก่อนสหรัฐเผยข้อมูลจ้างงาน。

Our editors will review what you’ve submitted and determine whether to revise the article.

Join Britannica's Publishing Partner Program and our community of experts to gain a global audience for your work!

Modernization, in sociology, the transformation from a traditional, rural, agrarian society to a secular, urban, industrial society.

Modern society is industrial society. To modernize a society is, first of all, to industrialize it. Historically, the rise of modern society has been inextricably linked with the emergence of industrial society. All the features that are associated with modernity can be shown to be related to the set of changes that, some 250 years ago, brought into being the industrial type of society. This suggests that the terms industrialism and industrial society imply far more than the economic and technological components that make up their core. Industrialism is a way of life that encompasses profound economic, social, political, and cultural changes. It is by undergoing the comprehensive transformation of industrialization that societies become modern.

Modernization is a continuous and open-ended process. Historically, the span of time over which it has occurred must be measured in centuries, although there are examples of accelerated modernization. In either case, modernization is not a once-and-for-all-time achievement. There seems to be a dynamic principle built into the very fabric of modern societies that does not allow them to settle, or to achieve equilibrium. Their development is always irregular and uneven. Whatever the level of development, there are always “backward” regions and “peripheral” groups. This is a persistent source of strain and conflict in modern societies. Such a condition is not confined to the internal development of individual states. It can be seen on a global scale, as modernization extends outward from its original Western base to take in the whole world. The existence of unevenly and unequally developed nations introduces a fundamental element of instability into the world system of states.

Modernization seems to have two main phases. Up to a certain point in its course, it carries the institutions and values of society along with it, in what is generally regarded as a progressive, upward movement. Initial resistance to modernization may be sharp and prolonged, but it is generally doomed to failure. Beyond some point, however, modernization begins to breed discontent on an increasing scale. This is due in part to rising expectations provoked by the early successes and dynamism of modern society. Groups tend to make escalating demands on the community, and these demands become increasingly difficult to meet. More seriously, modernization on an intensified level and on a world scale brings new social and material strains that may threaten the very growth and expansion on which modern society is founded. In this second phase, modern societies find themselves faced with an array of new problems whose solutions often seem beyond the competence of the traditional nation-state. At the same time, the world remains dominated by a system of just such sovereign nation-states of unequal strengths and conflicting interests.

Get a Britannica Premium subscription and gain access to exclusive content. Subscribe Now

Yet challenge and response are the essence of modern society. In considering its nature and development, what stands out initially at least is not so much the difficulties and dangers as the extraordinary success with which modern society has mastered the most profound and far-reaching revolution in human history.

This article discusses the processes of modernization and industrialization from a very general and primarily sociological point of view. It does so also, it should be remembered, from a position within the very processes it describes. The phenomena of industrialization and modernization that are taken to have begun more than two centuries ago and that were not until much later identified as distinct and novel concepts have not yet arrived at any recognizable closure. The end of the story, if there is one, is thus not in sight, and the question of an ultimate judgment on the nature and value of this vast historical movement is unanswerable.

Becoming modern

The revolution of modernity

If one imagines all of human social evolution charted on a 12-hour clock, then the modern industrial epoch represents the last five minutes, no more. For more than half a million years, small bands of what we may agree were human beings roamed the earth as hunters and gatherers. With simple stone tools and a social order based on kinship ties, they successfully preserved the human species against predators and natural calamities.

About 10,000 bce some of these hunters and gatherers took to cultivating the earth and domesticating animals. It is this process that is somewhat misleadingly called the Neolithic revolution, implying that new stone tools were at the root of this vast change. It is now generally accepted that the new technology was not the principal factor. Nevertheless what took place was undoubtedly a revolution. Mobile bands became settled village communities. The development of the plow raised the productivity of the land a thousandfold, and in response the human population of the planet increased dramatically. More significantly, herding and agriculture for the first time created a surplus of food. This allowed some members of the population to abandon subsistence activities and become artisans, merchants, priests, and bureaucrats. This division of labour took place in a newly concentrated physical environment. In the 4th millennium bce cities arose, and with them trade, markets, government, laws, and armies.

The technology and social organization of the Neolithic revolution remained the basis of all civilization until the coming of industrialism. With remarkably few additions—the invention of the stirrup was an important one—what served ancient Mesopotamia and ancient Egypt of the 3rd and 2nd millennia bce served as the foundation of all the states and empires of the ancient world, from China and India to Greece and Rome. And it served equally the European Middle Ages, which in some respects, notably in technology, actually fell back from the achievements of the ancient world. Not until the 17th and 18th centuries in Europe did humankind make another leap comparable to that of the Neolithic revolution.

It is against this very slowly evolutionary background that the revolution that underlay modernity must be seen. It is one of just two quantum jumps that human social evolution has made since the primal hunting and gathering stage of early Homo sapiens. The Neolithic or agricultural revolution produced, paradoxically, urban civilization; the Industrial Revolution lifted humankind onto a new plane of technological development that vastly increased the scope for transforming the material environment. In its speed and scale the change brought about by the Industrial Revolution has had, indeed, a greater impact on human life than the Neolithic revolution. Neolithic civilization remained throughout confined by a sharply limited technical and economic base; industrial civilization knows no such limits. Nevertheless, an understanding of agrarian society is essential to the analysis of industrial society, for it is largely through the contrast with its agrarian past that modern society stands out. The meaning of the modern is to be found as much in what it renounces as in what it aspires to.

Ring in the new year with a Britannica Membership
Learn More!
โปรแกรมช่วยเล่นบาคาร่า ligaz555 สล็อต918the คาสิโนออนไลน์สมัครรับเครดิตฟรี สล็อตได้เงินwonder phslots เกมออนไลน์ได้เงินจริง2020 ทีเด็ดสโบเบ็ต ทีมชาติเบลเยียม liveblackjackatcasino
เว็บออนไลน์คาสิโนandroid เครดิตฟรี2019hd โจ๊กเกอร์123thailand สมัครไฮโลออนไลน์ฟรี ดูบอลสดวันนี้ช่องไหน
สล็อต555ฟรีเครดิตtk ผลบอลผลบอลล่าสุด เกมยิงปลาคาสิโน ราคาต่อรองบอลวันนี้ล่าสุด บาคาร่าฟรีเครดิต
scr888918kisshackdownload คาสิโนออนไลน์ฟรีpsp เว็บพนันแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก คาสิโนวิธีเล่น สล็อตที่นิยมfacebook